Foto: Ida Lagesdotter Andersson

Siene kyrka

Omgiven av ett fornminnesrikt gammalt odlingslandskap står den lilla tornlösa medeltidskyrkan i Siene, vilken på sedvanligt vis utökats med ett tresidigt avslutat kor, i detta fall 1788. Om kyrkans romanska ursprung minner ett inmurat tympanon av sandsten. Kyrkorummet har en enhetlig barockprägel med tidstypiskt spegelvalv av brädor. Altarskåpet är i lantlig barock medan predikstolen från 1636 är prov på renässanssnickeri. Ljudtaket snidades 1717 av den efterfrågade Boråsbildhuggaren Gustaf Kihlman. Den välanpassade bänkinredningen med dörrar tillkom först vid restaureringen 1941, liksom färgsättningen.
Dopfunten och kanske även altaret är medeltida.


• Kyrkan byggdes av gråsten på 1100-talet
• Dopfunten från tidigt 1200-tal är av typen odekorerad eller ringa utstmyckad funt
• Triumfkrucifix från 1400-talet
• Predikstol från tidigt 1600-tal

 

Broschyr Siene kyrka

Foto: Ida Lagesdotter Andersson
Siene kyrka innan renoveringen 1941
Siene kyrka läktare innan renoveringen 1941
Siene kyrka predikstol innan restaurering 1941