Foto: Daniel Castor

Prästgården i Algutstorp

Vara-Vila-Växa

Trädet är symbolen för verksamheten i Prästgården. Trädet och dess grenar bjuder in oss att under dess krona vila och vara och från dess rötter kan vi hämta näring att växa till kropp, själ och ande. Denna helhetssyn på människan med samspelet mellan kropp, själ och ande är utgångspunkten för Prästgårdens verksamhet. Trädets rötter, som bildar stammen, är tre till antalet. De symboliserar Guds olika sätt att möta oss människor, som Skapare, som människa i Jesus och som den heliga Ande, ständigt närvarande i våra liv.

Här kan du också läsa vår folder som PDF. Klicka på länken nedan med texten ”Folder prästgården” 
Folder prästgården

SCHEMA FÖR en vanlig vecka i PRÄSTGÅRDEN  

Tisdag
Algutstorps syförening ojämna veckor 14:30-16:30
Meditation    18:30-19:00
Under Ytan   19:15-20:45

Onsdag
Livsstegen      15:30-17:00
Samtalsgrupp om Enneagramet 18:30-20:30

Torsdag
Öppet hus 8-18 Enkelt fika finns under hela dagen
Morgonbön   8:30
Arbeta i trädgården  (en gång i månaden under säsong)   10-12 
Middagsbön   12:00
Måla i stillhet (en gång i månaden)   14-17
Kvällsbön  17:30

Madeleine Dahl

Madeleine Dahl

Svenska kyrkan i Vårgårda

Komminister

Mer om Madeleine Dahl

Lena församling / Andlig fördjupning

Eva-Karin  Andersson

Eva-Karin Andersson

Svenska kyrkan i Vårgårda

Diakon