Personal

Här hittar du Vårgårda pastorats personal

expeditionen

Vet du inte vem du ska ta kontakt med, ring pastorsexpeditionen på
0322-73700 eller skicka ett mail till vargarda.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde

  Administration

   Präster

    Diakoni

     Musiker

      Församlingsvärdinna

       Barn, unga och familj

        Vaktmästare