Personal

Här hittar du Vårgårda pastorats personal

expeditionen

Vet du inte vem du ska ta kontakt med, ring pastorsexpeditionen på
0322-73700 eller skicka ett mail till vargarda.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde

Administration

Präster

Diakoni

Musiker

Församlingsvärdinna

Barn, unga och familj

Vaktmästare