Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda Postadress: Box 87, 44723 Vårgårda Telefon:+46(322)73700 E-post till Svenska kyrkan i Vårgårda

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ornunga kyrka

Från kyrkan har man en vidsträckt utsikt över bygden och Ornungasjön. I närheten av kyrkan finns rösen och domarringar från brons- och järnåldern som visar att området tidigt använts som gravfält. Kyrkan stod färdig 1905 efter ritningar av den kände göteborgsarkitekten Adrian Crispin Peterson. Den tunga arkitekturen med oputsade råa granitfasader är typisk för hans kyrkor. Till kyrkbygget användes rödaktig granit från trakten.
Mot stenen kontrasterar rött tegel kring fönster, i takfötter och gavlar.
På taket ligger ursprungliga skifferplattor. Kvar från byggnadstiden är vackra judendslingor i triumfbågen och korvalvet.
Vid en nödvändig renovering 1944 mot fuktproblem byggdes nya innerväggar och nytt innertak och då täcktes väggmålningarna över.

 


•Dopfunten i sandsten, dekorerad med slingor, kommer ursprungligen från Ljurs gamla kyrka. Den är från tidigt 1200-tal och liknande dopfuntar hör till den s.k. Nårungaskolan
•Den ursprungliga altarprydnaden i form av ett hjulkors är nu undanställd i tornet
• Altaret, altarrunden och korset har originalfärger
• Altartavlan är målad av Jan-Owe Stappe 1996 och bär texten "Idag skall Du vara med mig i paradiset"
• Två stora kristusmålningar, "Se jag står vid dörren och klappar" och "Herren är förvisso uppstånden" målades av konstnären Birger Sandzén 1906
• Predikstolen har skulpturer på sidorna som föreställer Kristus och de fyra evangelisterna
• Orgeln från 1956 har nio stämmor och kommer från Tostareds kyrkorgelfabrik
• Kyrkklockan från den gamla kyrkan flyttades till den nya kyrkan. Den är mycket gammal, saknar årtal och inskription. Klockans klang har tonläget giss. Ljudluckorna i tornet öppnas åt alla fyra vädestrecken