Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda Postadress: Box 87, 44723 Vårgårda Telefon:+46(322)73700 E-post till Svenska kyrkan i Vårgårda

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Nårunga kyrka

Efter nästan ett halvt sekels diskussiomer skedde 1851 sammanbyggnad av kyrkorna i Nårunga, Ljur och Skogsbygden och då inte utan opposition.
Byggmästare Fredrik Sundler från Vårgårda reste en tidstypisk empirekyrka på platsen för Nårunga gamla kyrka. Den har karaktäristiskt rundat kor och flack tornhuv med lanternin. Det ljusa kyrkorummet präglas till stor del av brädvalvets ovanliga dekorationsmålningar i renässans från 1897, över koret med små änglar efter Rafael. Ytterligare färgstarka accenter i kyrkorummet är Jöel Milas koloristiska altartriptyk och läktarmålningar från 1954.

Klockor
I tornet hänger de tre kyrkklockorna. Storklockan är från 1500-talet och enligt traditionen gjuten i Nårunga. Den väger 685 kg och hängde tidigare i den klockstapel som revs samtidigt med den gamla kyrkan 1850.
Mellanklockan är den yngsta av kyrkans klockor. Den är från 1972, väger 340 kg och har följande inskription: "Till Guds ära vill jag ljuda och alla till hans kyrka bjuda". Lillklockan har tidiare tillhört Ljurs gamla kyrka och är en gåva av familjen Schwartzenhoff på Iglabo och gjuten i skara 1687.

Dopfuntskola
Nårunga kyrka har flera äldre inventarier. Dopfunten av sandsten är rikt dekorerad och troligen från 1200-talet. På cuppan synes dekorativa romanska bilder i upphöjd relief med kors och lilja inristade i fälten.
Dopfunten är typisk för den sk "Nårungaskolan". Dopfatet, som också tidigare tillhört den gamla kyrkan, är tillverkat i Nürnberg på 1500-talet och är troligen ett krigsbyte. En ljuskrona av metall, som hänger närmast läktaren, bär årtalet 1735. Ljuskronan, liksom den femarmade ljusstaken i fönstret närmast predikstolen, har båda tillhört Ljurs gamla kyrka och är gåvor av församlingsbor.

Bland inventarierna i sakristian finns en Gustaf Vasabibel tryckt 1622, en gåva av Albin Jonsson i Nårunga 1951. Vid sidan av predikstolen hänger en minnestavla från den gamla kyrkan med årtalet 1721. Taket i koret med de 15 keruberna är målat av Reimer från Herrljunga 1897. Altartavlan, en sk triptyk, är en målning av konstnären Jöel Mila 1954-1955. Tavlan föreställer Jesus i Getsemane, korsfästelsen och uppståndelsen. Skulpturerna på var sin sida av altaret avbildar apostlarna Lukas med oxen och Johannes, örnen. Bland inventarierna kan även nämnas en nyrenoverad gammal offerkista med tre hål i locket för mynten. Den är unik på så sätt att den har femdubbla lås. Framme i koret står en flygel, gåva av Sigrid Berg, Vaselid.

Läktaren
På läktaren intar Hammarbergsorgeln från 1975 sin givna plats. Den har 15 stämmor. I trappuppgången bakom läktaren förvaras altaret från tiden 1851-1954. På detta altare stod under denna tid ett stort krucifix som numera hänger på södra väggen i kyrksalen. Under läktaren finns en tavla, en sk "Series Pastorum", över kyrkoherdarna i Nårunga pastorat.

Bemärkta gravar
Bland kyrkogårdens gravvårdar märks särskilt ljurskamjölnarens , Anders Peter Anderssons, grav (1829-1878). Ljurskamjölnaren var också Nårungabygdens första lekmannapredikant. Men här finns också flera andra bemärkta gravar. Mitt för kyrkporten står t.ex. en gravvård till minne av prosten Olof Rödholm och hans hustru Constantia. Prostinnan var ättling till Gustaf Vasa i åttonde led. Bakom sakristian finns så en gravsten till minne av soldaten Anders Alv (1787-1847). Stoftet efter Alv lades i vigd gjord 1976 efter att i 129 år ha legat i en mosse vid Trollösjön.


• Byggd år 1851
• Den äldsta kyrkklockan är ifrån 1500-talet och den yngsta från 1972
• En ljuskrona från 1735 samt en femarmad ljusstake tillhörde tidigare Ljurs gamla kyrka och är gåvor av församlingsbor
• I kyrkan finns en Gustaf Vasabibel från 1622
• I kyrkan finns en nyrenoverad offerkista med tre hål för mynt och femdubbla lås
• Orgeln är från 1975 och har 15 stämmor