Foto: Ida Lagesdotter Andersson

Nårunga församling

Nårunga församling är en församling i Skara stift inom Svenska kyrkan. Församlingen ingår i Vårgårda pastorat. Församlingens område utvidgades den 1 januari 2006 när den slogs samman med Skogsbygdens församling och Ljurs församling.Församlingen ligger i Vårgårda kommun i Västra Götalands län.

Nårunga kyrka är gemensam med Skogsbygden och Ljur. Den byggdes 1851 på samma plats där en medeltidskyrka funnits. Byggmästare var den kände kyrkobyggaren Fredrik Sundler i Vårgårda, som för en summa av 9000 riksdaler uppförde kyrkan. 3 st kyrkklockor finns i tornet, storklockan är från 1500-talet (gjuten i Nårunga), mellanklockan är från 1972, och lillklockan (som tidigare tillhört Ljurs gamla kyrka, där finns nu endast en kyrkoruin och uppbyggd klockstapel idag) gjuten i Skara 1687. Även dopfunten är gammal, troligen från 1200-talet, och dopfatet är från 1500-talet.

Nårunga församling är en landsortsförsamling med 1048 invånare (2012), varav 780 st (2013) är kyrkotillhöriga, av dem som inte tillhör församlingen är merparten medlemmar i Ljurhalla missionsförsamling 158 st (2013) och Skogsbygdens missionsförsamling 20 st (2013).En del medlemmar kan vara dubbelanslutna. Utträden ur kyrkan 5 st (2013), inga aktivt anslutna  (2013)
Nårunga har förskoleklass och skola till och med årskurs 6, daghem och fritids. Många barn finns med i kyrkans olika barnverksamheter. Det finns även ett aktivt föreningsliv med hembygdsföreningar, alliansförening, byalag och fotbollslag.

Övergripande mål för arbetet i vår församling, att församlingen blir en öppen och naturlig mötesplats för alla människor i vår bygd, oavsett ålder och livssituation. Vi verkar för detta genom ett varierat gudstjänst och verksamhetsutbud.