Ett barn ler glatt i sin mammas famn. I bakgrunden syns andra vuxna och barn.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Medlem i Svenska kyrkan

Välkommen som medlem i Svenska kyrkan

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

För att Svenska kyrkan även i framtiden ska kunna hjälpa utsatta människor, vara en öppen mötesplats för alla och förmedla ett andligt arv så behöver vi alla hjälpas åt. Genom att gå in Svenska kyrkan bidrar du till en levande kyrka idag och imorgon. Tack för ditt stöd!

Anledningarna till att vara medlem i Svenska kyrkan är många. Här följer sju av dem:

1. Livets stora händelser
Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

2. Solidaritet – för alla överallt
Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av församlingarnas omfattande sociala arbete.
Svenska kyrkan arbetar för att alla människor ska ha ett värdigt liv. Detta kan ta sig uttryck i ett särskilt stöd till asylsökande eller i rikstäckande upprop för flyktingars situation.

3. Barn och ungdomar
I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. 150 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter, som scouter, musiklek, tjejgrupper, söndagsskola och barntimmar. Dessutom konfirmeras nästan 50 000 tonåringar varje år.

4. Kultur, musik och körer
I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument och gå på konsert. Kyrkorummet är en av de viktigaste musikscenerna i Sverige och du har alltid möjlighet att medverka. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.

5. Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken
Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. Föremål av olika slag och tillsynes obetydliga detaljer rymmer berättelser.
På många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är också uppskattad av många som den tysta avskilda platsen för egna tankar.

6. Olyckor, kriser och katastrofer
Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande.
Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

7. En plats för eftertanke
Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och bär.

 

 

Hur blir man medlem?
• Du blir medlem i Svenska kyrkan genom dopet. De flesta blir medlemmar i Svenska kyrkan genom dopet.
• Om du är döpt i ett annat kristet trossamfund är du också välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte.

Vart vänder jag mig?
• Vill du bli medlem i Svenska kyrkan tar du kontakt med den församling där du bor. Detta gäller både om du inte tidigare varit medlem och om du vill bli medlem igen.
• Är du osäker på vilken församling du ska kontakta, kan du söka på din bostadsadress, se länk. Du kan också få hjälp av Svenska kyrkans Informationsservice, tel 018-16 96 00.

Jag vill att mitt barn blir medlem
• Vill du som vårdnadshavare att ditt barn ska bli medlem i Svenska kyrkan kontaktar du den församling där du bor. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.
• Ett barn kan vara "antecknad i avvaktan på dop", om till exempel föräldrarna vill att barnet själv ska få bestämma om dopet senare. I ett sådant fall är barnet inte medlem i Svenska kyrkan.

 

Hitta din församling

Här kan du se vilken församling du tillhör. Skriv in din folkbokföringsadress och sök.

Folkbokförd utanför Sverige
• Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala.

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.

En man med stor ryggsäck går mellan kyrkbänkarna i Uppsala domkyrka.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. När man vill bli medlem i Svenska kyrkan är det framförallt sin församling som man blir medlem i. Här finns alltid en plats för dig.

Ett litet barn med hatt sitter utomhus.

Anledningar att vara medlem

De flesta kommer ibland i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet med kyrkan stärka och ge hopp. Du som medlem gör det möjligt!

Albertus Pictors kalkmålning som föreställer änglar rengörs i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Den finansierar den lokala församlingens verksamheter.

Kvinna på huk framför flicka i en kyrka.

Utträde ur Svenska kyrkan

Som medlem är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur du lämnar oss, men också vad kyrkoavgiften och begravningsavgiften som du ser på din deklarationsblankett egentligen är för något. Att gå ur kyrkan kostar ingenting.