Tikva

Tikva - en träningsform och avslappningsmetod med fokus på balans och en inre tillit. Tikva betyder HOPP på hebreiska och inspiration till metoden hämtas från Psaltarpsalm 23: "Du låter mig vila på gröna ängar, du för mig till vatten där jag finner ro" Tikva ger redskap till dig som vill leva ett liv i balans och tillit med fokus på hela människan – kropp, själ och ande. Genom enkla kroppsövningar bygger vi upp kroppens styrka och smidighet. Under passet läses Bibelord som bygger upp och uppmuntrar din självkänsla och ditt människovärde. Övningarna hjälper dig att förändra negativa tankar och förmedlar hopp till din själ. Du är med efter egen förmåga vilket gör att alla kan delta oavsett  förutsättningar. De som kan är delaktiga i alla kroppsövningar, en del lyssnar sig bara igenom passet.

Jämna veckor är övningarna på medelnivå och ojämna veckor är det lite enklare övningar särskilt anpassade för alla som känner sig lite rörelsebegränsade. 

Torsdagar 18.00-18.45
Start 25 januari, avslut 30 maj

Ledare jämna veckor: Camilla Jiderhamn,
Diplomerad Tikva-instruktör, legitimerad sjuksköterska/
distriktssköterska 0706-431114

Ledare ojämna veckor: Kristina Arvidson,
Diplomerad Tikva-instruktör, 0737-393554

Anmälan till varje pass sker via sms till respektive ledare.