Foto: Birgit Kullingsjö

Lena kyrka

Den tidstypiska vita empirekyrkan uppfördes 1835 som gemensam gudstjänstlokal för Lena, Bergstena och Fullestads socknar.
Interiören är ljus och enkel. Altararrangemanget med mantelkors i en absid är idag sällan bevarat i tidens kyrkorum. Bänkarna tillkom 1909 och är ritade av den kände nationalromantiske arkitekten Torben Grut. Orgeln är ett modernt tillskott från 1957 som väl harmonierar med arkitekturen.

Info - folder om Lena kyrka

Äldre häfte om Lena kyrka och dess historia:

Del 1, s 1-8

Del 2, s 9-16

Del 3, s 17-23

Del 4, s 24-33

Del 5, s 34-52

Äldre häfte om Bergstena kyrka och dess historia:

Äldre häfte

Tidningsartiklar, del 1, s 1-7

Tidningsartiklar, del 2, s 8-14

Hitta hit

Lena kyrka Foto: Birgit Kullingsjö