Foto: Ida Lagesdotter Andersson

Landa kyrka

Den lilla vitpanelade timmerkyrkan i Landa är av okänd ålder och ligger en liten bit ifrån allfartsvägen. Den hör till de mindre kyrkorna i Skara stift.
Ett litet vapenhus med för bygden typiskt spånklätt torn byggdes 1768. Kyrkorummet är enkelt med låg takhöjd. Pärlspontade väggar och öppna bänkar ger nästan intryck av bönhus från förra sekelskiftet. Altartavlans omfattning och predikstolen i barock är de enda äldre delarna i inredningen. 
Stiftsprotokoll vittnar om att kyrkan ofta varit i dåligt skick då församlingen alltid varit liten.
Avsaknaden av elektriskt ljus ger en stämningsfull upplevelse av interiören.  

Kyrkklockan är gjuten 1840 och drogs på oxar från Jönköping
• En medeltida nattvardskalk med patén är kyrkans äldsta föremål
• Dopfunten tillhör Alingsås stadskyrka och ritades 1931 av professor H. Zimdahl

Foto: Ida Lagesdotter Andersson