Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda Postadress: Box 87, 44723 Vårgårda Telefon:+46(322)73700 E-post till Svenska kyrkan i Vårgårda

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Landa kyrka

Den lilla vitpanelade timmerkyrkan i Landa är av okänd ålder och ligger en liten bit ifrån allfartsvägen. Den hör till de mindre kyrkorna i Skara stift.
Ett litet vapenhus med för bygden typiskt spånklätt torn byggdes 1768. Kyrkorummet är enkelt med låg takhöjd. Pärlspontade väggar och öppna bänkar ger nästan intryck av bönhus från förra sekelskiftet. Altartavlans omfattning och predikstolen i barock är de enda äldre delarna i inredningen. 
Stiftsprotokoll vittnar om att kyrkan ofta varit i dåligt skick då församlingen alltid varit liten.
Avsaknaden av elektriskt ljus ger en stämningsfull upplevelse av interiören.  

Kyrkklockan är gjuten 1840 och drogs på oxar från Jönköping
• En medeltida nattvardskalk med patén är kyrkans äldsta föremål
• Dopfunten tillhör Alingsås stadskyrka och ritades 1931 av professor H. Zimdahl