Kyrkporten

Vårgårda pastorats församlingsblad heter Kyrkporten och kommer ut 4 gånger per år.