Foto: Ida Lagesdotter Andersson

Kyrkor i Nårunga församling

När kristendomen för första gången predikades i Nårungabygden vet vi inte, men kanske var det redan på 1000-talet. Bygdens första kristna människor var säkert påverkade av gamla kultplatser när de planerade att bygga sin första kyrka. Av tradition önskade de kanske förlägga sin gudsdyrkan i närheten av sin forna offerplats. Kanhända ville de efter döden få vila invid sina fäders gravfält? Sådana förhållanden kan ha legat till grund för planerandet av de första kyrkorna i bygden. Vad Ljurs första kyrka beträffar, så vet vi nu genom utgrävningar, att den legat på samma plats som ett förhistoriskt gravfält. Nårunga moderkyrka står på samma hälleberg som medeltidskyrkan en gång placerades. Var det från denna plats som bronslurarna en gång kallade till dyrkan av asagudarna? Det vet vi för närvarande ingenting om. Däremot vet vi att det finns dopfuntar från 1200-talet i området och detta talar för att de äldsta kyrkorna torde vara från samma tid.