Kyrkor i Lena församling

Lena församling består av Bergstena, Fullestad och Lena gamla församlingar.