Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda Postadress: Box 87, 44723 Vårgårda Telefon:+46(322)73700 E-post till Svenska kyrkan i Vårgårda

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkor i Asklanda församling

Kristendomen nådde tidigt våra trakter och redan i slutet på 1100-talet och början på 1200-talet byggdes kyrkorna i Asklanda, Ornunga och Kvinnestads socknar. Samma kyrkor används fortfarande trots århundradena som gått. En kungörelse kom från Kungl. Majt. 1807. Den påbjöd att små sockenkyrkor skulle ersättas av en gemensam stor kyrka.
Detta väckte mycket motstånd på många håll i landet och under hundra år lyckades man i våra trakter försena kyrkbyggnationen och tillslut upphörde lagen att gälla. Under tiden hade man i Asklandas och Kvinnestads socknar renoverat sina gamla kyrkor. I Ornunga beslöt man till sista tt bygga en ny kyrka eftersom den gamla var i så dåligt skick. Trots nybygget revs inte den gamla kyrkan, istället bildades en förening i bygden med främsta uppgift att bevara den unika byggnaden. 

Asklanda församling bildades 2006 och består av de tre tidigare församlingarna/socknarna Asklanda, Kvinnestad och Ornunga. Församlingen tillhör Vårgårda pastorat. Två församlingshem finns i området. Inom församlingens gränser finns också Svenska missionskyrkan och en EFS-förening. I pastoratets tidning Kyrkporten kan du läsa om församlingens verksamhet.

Välkommen till gudstjänster och samlingar!