Kyrkor i Algutstorp församling

Långt ner i 1000-talet sträcker Västgötastiftet - då betydligt omfångsrikare än idag - sina rötter. Missionsbiskopen Sigfrids namn är knutet till Husaby och flera andra av de äldsta kyrkplatserna. Hans bild finns bl.a. på den gamla altartavlan i Kullings-Skövde. Kyrkorna i församlingen är inte tittskåp mot det förgångna. Mycket av det som en gång gav Skara stift dess profil är annorlunda idag. Men ännu lever kristi kyrka här i ord och sakrament.
Glädje, tack, stillhet, eftertanke och andakt behövs i vår situation också.
Det erbjuder Kyrkan. Den vill visa vägen till Kristus, som själv kallade sig Vägen och Livet. Vi hoppas att du ska möta honom när du går på upptäcksfärd bland våra helgedomar i Algutstorp församling.