Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Begravning och kyrkogård

En vacker och välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke.

Det är kyrkogårdsförvaltningen tillsammans med gravrättsinnehavare som har ansvar för skötseln av begravningsplatsen. Gravrättsinnehavarna ansvarar för sina gravar medan vår kyrkogårdsförvaltning sköter övriga delar av begravningsplatsen. Som gravrättsinnehavare kan du välja att sköta dina gravar själv eller så kan du ge oss skötseluppdraget. Du väljer då en grundskötsel som standard. Du kan sedan välja till vinterkrans och påsklilja samt ljung i kruka.

Avtal tecknas som ett ettårsavtal eller ett flerårsavtal. Avtalet gäller tills medel på avräkningskonto är förbrukade. Ettårsavtalen faktureras varje höst. I grundskötseln ingår vårplantering, sommarplantering, bevattning, rensning, vintertäckning samt enklare riktingsarbeten av gravvården. Finns ram och grus på gravvården blir det ett tillägg till grundskötselavtalet. Den som äger rätten till graven: vänligen meddela kyrkogårdsförvaltningen vid förändring.

Kyrkogårdsförvaltningen
Vårgårda pastorat
Box 87
447 23  Vårgårda
Telefon 0322 - 737 08, Fax 0322 - 737 29
E-post: joachim.persen@svenskakyrkan.se

HÄR kan du läsa mer om gravrätt. 

 

Letar du efter en grav som ska finnas i Vårgårda pastorat eller av andra anledningar vill ta reda på en gravplats så finns många av våra gravar att hitta på www.gravar.se

Gravar i Vårgårda pastorat

Här kan du på olika sätt söka efter gravar i Vårgårda pastorat

Gravar.se