Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda Postadress: Box 87, 44723 Vårgårda Telefon:+46(322)73700 E-post till Svenska kyrkan i Vårgårda

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravning och kyrkogård

En vacker och välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke.

Det är kyrkogårdsförvaltningen tillsammans med gravrättsinnehavare som har ansvar för skötseln av begravningsplatsen. Gravrättsinnehavarna ansvarar för sina gravar medan vår kyrkogårdsförvaltning sköter övriga delar av begravningsplatsen. Som gravrättsinnehavare kan du välja att sköta dina gravar själv eller så kan du ge oss skötseluppdraget. Du väljer då en grundskötsel som standard. Du kan sedan välja till vinterkrans och påsklilja samt ljung i kruka.

Avtal tecknas som ett ettårsavtal eller ett flerårsavtal. Avtalet gäller tills medel på avräkningskonto är förbrukade. Ettårsavtalen faktureras varje höst. I grundskötseln ingår vårplantering, sommarplantering, bevattning, rensning, vintertäckning samt enklare riktingsarbeten av gravvården. Finns ram och grus på gravvården blir det ett tillägg till grundskötselavtalet. Den som äger rätten till graven: vänligen meddela kyrkogårdsförvaltningen vid förändring.

Kyrkogårdsförvaltningen
Vårgårda pastorat
Box 87
447 23  Vårgårda
Telefon 0322 - 737 08, Fax 0322 - 737 29
E-post: joachim.persen@svenskakyrkan.se

HÄR kan du läsa mer om gravrätt.