Foto: Ida Lagesdotter Andersson

Kullings-Skövde kyrka

Den gamla sockenkyrkan ligger idag i utkanten av Vårgårda tätort.
Kyrkan är troligen från 11-1200-talet och kvar från den gamla kyrkan är hela långhuset.
Kyrkan uppfördes enligt traditionell modell med utgång åt söder och rakslutet kor. Bevarad från denna tid är flera inventarier.
Kyrkans historia är sedan dunkel. En omfattande tillbyggnad och förändring gjordes kring år 1830, då gavs kyrkan sin nuvarande form. Långhuset
byggdes ut åt öster och fick absid.
Tornet uppfördes 1859 och har två klockor.
Kyrkan fick sitt nuvarande utseende under renoveringen 2007-08.
Den återinvigdes annandag påsk 2008 av biskop Erik Aurelius.


•Troligen byggd på 1100-talet
•Altarprydnaden är snidad av Kjell Sjögren 1986
•Orgeln är tillverkad av Marcussen 1982 och har 24 stämmor
•Den välbevarade Madonnabilden är daterad till 1200-talet och anses mycket vacker
•I original finns en medeltida dopfunt av tidstypisk modell och ett något yngre triumfkrucifix
•Göteborgs stadsmuseum har i sina samlingar kyrkans medeltida altarskåp
•Renoverad och handikappsanpassad 2007-2008
•Återinvigd 2008

Broschyr om Altarskåpet i Kullings-Skövde kyrka