Musik och körer

I Vårgårda pastorat finns ett rikt utbud av körer och musikgrupper, mängder av möjligheter att engagera sig musikaliskt oavsett ålder och förkunskaper. Varmt välkommen att sjunga och spela med oss!

Körer

Att sjunga i kör gör gott för både kropp och själ! Det finns körer i alla församlingar och för alla åldrar Välkommen!

Barn och ungdomskörer

i Vårgårda pastorat