Konfirmandförälder

Du som förälder har en viktig roll under ditt barns år som konfirmand. Vi tänkte ta upp något av det som vi tycker är viktigt att du är förberedd på.

Livsfrågor

Under året kommer vi tillsammans med konfirmanderna fundera över både stora och små frågor som rör livet, döden, människovärde, etiska frågeställningar och kamratskap. Det är inte alltid konfirmanderna vågar säga vad de tänker och känner högt i gruppen, men vi är övertygade om att det väcker något hos alla och kanske är det så att det är hemma runt köksbordet som ungdomens egna funderingar kommer upp.
Vi hoppas att du är villig att ta det samtalet med ditt barn.

Gudstjänst

Till konfirmandåret hör att ditt barn ska gå gudstjänst i Svenska kyrkan. Detta för att lära känna en viktig del i att vara kristen. Gudstjänsten speglar tydligt den kyrkliga puls (kyrkoåret) och genom att fira gudstjänst under olika delar av året får konfirmanden erfara vad en gudstjänst kan ge dem.
Vi hoppas du vill följa med ditt barn i kyrkan, dels för att vuxennärvaron behövs för att det inte ska bli en fnittrig rad ungdomar längst bak i kyrkan, men dels också för att du ska ta del av vad ditt barn upplever och erfar under det här året.

Konfaträffar och uppdrag

Den viktigaste delen för dig som förälder är dock att uppmuntra ditt barn att vara delaktig och närvarande i konfirmationens alla delar. Självklart kan stora händelser krocka med vårt schema, men i de flesta fall handlar det om prioriteringar, konfirmand är ditt barn bara en gång och det är viktigt att vara med på allt. Det gäller läger, konfaträffar, diakonala uppdrag och gudstjänster.
När ditt barn inte kan vara med, oavsett anledning, vill vi att det är du som förälder som meddelar oss det.

Sammanfattningsvis så tänker vi att du som förälder är viktig för ditt barn, vad du säger och gör påverkar deras inställning och handlande under det här året. För att ditt barn ska få ut så mycket som möjligt av det är det viktigt att du peppar ditt barn att våga utforska vad tro och kristet liv kan vara.