Foto: Malin Wrigstad/ IKON

Anmälan till konfirmation

Här anmäler du dig till konfirmationsläsning.

Här anmäler du dig för läsåret 2021/2022!

Fyll i dina kontaktuppgifter för att anmäla dig till konfirmationsträffarna i Svenska kyrkan i Vårgårda läsåret 2021/2022. Glöm inte att välja konfirmationsgrupp. Fält markerade med en stjärna (*) är obligatoriska.

Dessa uppgifter skyddas av GDPR, se nedan.

Personuppgiftshantering

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera dina personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. Vi kan komma att lämna ut telefonnummer och kontaktuppgifter till andra deltagare i gruppen samt göra utskick till dig via e-post om liknande grupper och andra möjligheter som vi tror att du kan vara intresserad av. Det gör vi i så fall med stöd av intresseavvägning. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

 

Personuppgiftsansvarig är Vårgårda Pastorat, Box 87, 447 23 Vårgårda. du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på vargarda.pastorat@svenskakyrkan.se

eller Tel 0322-737 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.