Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda Postadress: Box 87, 44723 Vårgårda Telefon:+46(322)73700 E-post till Svenska kyrkan i Vårgårda

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Anmälan till konfirmation

Här anmäler du dig till konfirmationsläsning.

Här anmäler du dig för läsåret 2019/2020!

Fyll i dina kontaktuppgifter för att anmäla dig till konfirmationsträffarna i Svenska kyrkan i Vårgårda läsåret 2019/2020. Glöm inte att välja konfirmationsgrupp. Fält markerade med en stjärna (*) är obligatoriska.

Dessa uppgifter skyddas av GDPR, se nedan.

Dessa uppgifter hanteras bara av ledare i gruppen.

Personuppgiftshantering

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera dina personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

 

Personuppgiftsansvarig är Vårgårda Pastorat, Box 87, 447 23 Vårgårda. du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på vargarda.pastorat@svenskakyrkan.se

eller Tel 0322-737 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen(byter under 2018 namn till Integritetsskyddsmyndigheten).