Internationellt

Svenska kyrkan har ett uppdrag att värna Guds skapelse och respektera alla människors lika värde. Det innebär att kyrkan ska arbeta för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Att vara troende kristen handlar om att leva i solidaritet med andra människor, oavsett deras nationalitet eller tro.

Internationella gruppen i Vårgårda pastorat
I Vårgårda pastorat är det internationella arbetet organiserat genom en internationell grupp som består av människor i pastoratets olika församlingar som på olika sätt intresserar sig för freds-, solidaritets- och miljöfrågor. Gruppen träffas flera gånger per termin och förbereder bland annat Svenska Kyrkans jul- och fastekampanjer, gudstjänster och utåtriktade aktioner av olika slag, allt med ett internationellt tema.
Gruppen arbetar också för insamling till det projekt som pastoratet adopterat.

Rättvis Handel
En viktig del i det internationella arbetet är informationspridning om och försäljning av Fairtrade- varor.I Centrumkyrkan i Vårgårda säljer vi rättvisa varor till inköpspris. Smycken, inredningsartiklar, godis, sjalar och väskor samt hygienprodukter. Välkommen att handla då kyrkan är öppen.


Pastoratets gemensamma projekt -  Rädda skogen för livets skull
2020 stöder Svenska kyrkan i Vårgårda det arbete som Svenska kyrkan
i samverkan med lokala partners gör i Etiopien för att stoppa avskogningen.
Jordens skogar är viktiga för mänskligheten. De behövs för livets mångfald, för vattnets kretslopp, som genbank och inte minst för klimatet. Du kan stödja kampen mot klimatförändringar och minska risk för svält i Etiopien.
Din gåva gör skillnad! 

Projektet har nr P-122 i projektkatalogen för Svenska kyrkans internationella arbete.

HÄR kan du läsa mer om projektet

 

GE VIA SMS
Skicka ordet HOPP till 72 950 så ger du 50 kr till Svenska kyrkans internationella arbete.
Ge en gåva här!