Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda Postadress: Box 87, 44723 Vårgårda Telefon:+46(322)73700 E-post till Svenska kyrkan i Vårgårda

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Internationellt

Svenska kyrkan har ett uppdrag att värna Guds skapelse och respektera alla människors lika värde. Det innebär att kyrkan ska arbeta för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Att vara troende kristen handlar om att leva i solidaritet med andra människor, oavsett deras nationalitet eller tro.

Internationella gruppen i Vårgårda pastorat
I Vårgårda pastorat är det internationella arbetet organiserat genom en internationell grupp som består av människor i pastoratets olika församlingar som på olika sätt intresserar sig för freds-, solidaritets- och miljöfrågor. Gruppen träffas flera gånger per termin och förbereder bland annat Svenska Kyrkans jul- och fastekampanjer, gudstjänster och utåtriktade aktioner av olika slag, allt med ett internationellt tema.
Gruppen arbetar också för insamling till det projekt som pastoratet adopterat.

Rättvis Handel
En viktig del i det internationella arbetet är informationspridning om och försäljning av Fairtrade- varor.I Centrumkyrkan i Vårgårda säljer vi rättvisa varor till inköpspris. Smycken, inredningsartiklar, godis, sjalar och väskor samt hygienprodukter. Välkommen att handla då kyrkan är öppen.


Pastoratets gemensamma projekt -  Akut svältkatastrof i Afrika
2018 stöder Svenska kyrkan i Vårgårda det arbete som Svenska kyrkan
i samverkan med lokala partners gör i Östra Afrika för att lindra svältkatastrofen.
I en katastrof går Svenska kyrkans stöd först till  akuta insatser såsom mat, vatten och tak över huvudet. Men redan från början har vi också ett långsiktigt perspektiv.  Drabbade människor måste involveras så att stödet utformas på rätt sätt.
Din gåva gör skillnad! 

Projektet har nr K 251 i projektkatalogen för Svenska kyrkans internationella arbete.

HÄR kan du läsa mer om projektet

Vill du engagera dig?

Kontakta diakon Lisa Gerenmark,
tel: 0322 737 19, e-post

GE EN GÅVA!
PG: 90 01 22-3
BG: 900-1223

GE VIA SMS
Skicka ordet HOPP till 72 950 så ger du 50 kr till Svenska kyrkans internationella arbete.