Foto: Ida Lagesdotter Andersson

Horla kyrka

Den lilla romanska kyrkan i Horla måste räknas till en av de bäst bevarade i stiftet. Den är tillsammans med tre andra kyrkor i bygden den enda vars nordvägg inte försetts med fönster. Före 1700-talet hade väldigt få kyrkor fönster åt norr, en sida förknippad med mörker både bokstavligt och bildligt.
De enda påtagliga förändringarna utvändigt är ett vapenhus från 1700-talet, stora sydfönster från 1800-talet och en överågång från spån till tegel på taket vid senaste restaureringen. Horla är också en av få västgötska kyrkor som har kvar sin smala romanska triumfbåge in mot koret, därtill med medeltida kvadermålning. Kyrkorummet har i övrigt en välbevarad inredning med något idag så ovanligt som läktare på nordsidan. I de små medeltidskyrkorna fick man med tiden ta all tänkbar plats i anspråk för att härbergera församlingen.


• Kyrkan är byggd på 1100- eller 1200-talet
• Altaruppsatsen och predikstolens ljudtak är välgjorda barockverk av Boråsbildhuggaren Gustaf Kihlman 1715
• Orgeln är byggd av Magnussons orgelbyggeri i Göteborg 1966

Foto: Ida Lagesdotter Andersson