Foto: Ida Lagesdotter Andersson

Hol kyrka

Väl synlig på en grusås i Säveåns dalgång står kyrkan i Hol, därtill nästan ovanpå ett stort järnåldersgravfält. Hol är ett tydligt exempel på hur kyrkplatserna lokaliserades till de hedniska kultplatserna. Kyrkan är representativ för bygdens kyrkor, ett medeltida långhus av beskedliga mått, som 1776 försetts med tresidigt avslutat kor och på västgaveln ett litet trätorn. Kyrkorummets lantliga barockatmosfär förstärktes vid den senaste restaureringen 1942, då bland annat de slutna bänkarna byggdes, efter äldre förlaga.


• Altaruppsatsen från 1703 är ett verk av Boråsmästaren Gustaf Kihlman
• Brädtaket är anspråksfullt smyckat år 1789 av Johan Lundgren från Alingsås med tjocka keruber svävande bland moln
• Takmålningarna är en av de sist utförda i stiftet
• Kyrkogården nås via en stiglucka
• Invid kyrkporten står en runsten