Hol församling

Välkommen till Hol församling. Här finns flera vackra medeltida kyrkor. Här finns föreningsliv, småindustrier och företag. Här finns daghem, fritidshem, skola för åk 1 - 6. Här finns vacker landsbygd och närhet till tätortens bekvämligheter. Det är helt enkelt en god plats att bo på!

Hol församling tillhör Svenska kyrkan i Skara stift, är en evangelisk-luthersk kyrka och del i den världsvida kristna kyrkan. Vi vill vara bärare av det glada budskapet om Guds gärningar och Hans gränsöverskridande kärlek som blivit uppenbar i Jesus Kristus!
Vi vill vara en församling där Gudstjänsten är ett centrum, ett medel och en väg till gemenskap, inspiration, förnyelse och kraft inför vardagens liv och arbete.
Vi har tre kyrkor:  i Hol,  i Horla och  i Siene samt ett församlingshem i anslutning till Hol kyrka.
Utöver våra Gudstjänster händer det faktiskt något varje dag i vår församling. 

Välkommen att delta du med!