Guds gåva till Sydafrika

Ingrid le Roux, den svenska läkaren som arbetat över fyrtio är i Sydafrikas kåkstäder.

Ingrid le Roux - Guds gåva till Sydafrika
Lisbeth Gustafsson, författare och journalist som skrivit biografin om Ingrid le Roux har gästat Ornunga kyrka. Lisbeth tog oss med till de grå kåkstäderna i Kapstaden, där hälsoklinikerna Philani lyser med sin gula glada färg och med sitt helgjutna arbete för de mest utsatta, unga mödrar och deras barn. Philani betyder friskt liv.
I Philani-klinikerna bedrivs ett framgångsrikt arbete med mentormammorna som nav. Kraftfulla kvinnor, som klarat en bra tillvaro för egna barn, blir mentormammor. De söker upp utsatta unga mödrar och utgör en vandrande barnavårdsklinik, som ger stöd och kunskap. På klinikerna finns förskola och verkstad där barnen får utvecklande omsorg och kvinnorna får möjlighet till inkomst.
Philani-klinikerna är Ingrid le Roux verk men själv är tystlåten om sin roll i verksamheten och lyfter fram de medarbetare hon har, kvinnor som kommit i hennes väg och som fått utvecklas och växa med Ingrid stöd och uppmuntran. Hon beskrivs av medarbetare som en person med hjärta av guld och ryggrad av stål.
Ingrid har under 40 år varit Desmond Tutus husläkare och vän. Desmond Tutu beskriver Ingrid le Roux som Guds gåva till Sydafrika.
Ingrids arbete stöds sedan lång tid av ACT Svenska Kyrkan. Vårgårda pastorat har i år Mentormammorna som det projekt som uppmärksammas och stöds vid vägkyrkor, olika samlingar och församlingskollekter. Hittills i år har insamlats drygt 120 000 kr.
Ingrid le Roux är sommarvärd i P1 den 6 augusti.

 

Lisbeth Gustafsson har skrivit biografin om Ingrid le Roux