Svenska kyrkan i Vårgårda

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda Postadress: Box 87, 44723 Vårgårda Telefon: +46(322)73700 E-post till Svenska kyrkan i Vårgårda

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravstenssäkerhet

Kyrkogårdsförvaltningen har gjort och håller på med besiktningar av gravstenar på Vårgårda pastorats kyrkogårdar.


Vid dessa besiktningar av gravstenar har det konstaterats att en del har bristfälliga dubbar eller saknar sådana samt har undermålig förankring i mark, eller lutar för kraftigt.

Gravrättsinnehavarna till dessa gravstenar har fått sin gravsten märkt med en skylt eller är nerlagda på mark. Stora gravstenar som är bristfälligt förankrade eller saknar dubbar har säkrats upp med en trästolpe med band runt gravstenen samt skylt.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravsten och gravplats i ordnat och värdigt skick så att gravanordningen inte utgör något hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen.

För den som önskar finns det möjlighet att få hjälp med enklare åtgärder från kyrkogårdsförvaltningen mot betalning. Det går också bra att vända sig till ett stenhuggeriföretag.