Foto: Ida Lagesdotter Andersson

Fullestad kyrka

Fullestad kyrka är en av stiftets mycket få stenkyrkor från senare delen av medeltiden. Den rektangulära plankformen är liksom de branta gavlarna typisk för gotiken. De oputsade fasaderna med sitt grova murverk av gråsten är i hög grad ett resultat av en omfattande restaurering 1909-1913, ledd av den kände nationalromantiske arkitekten Torben Grut, vilken eftersträvade ett ålderdomligt uttryck. Kyrkan hade då stått mer eller mindre öde sedan 1837 då socknarna Bergstena, Fullestad och Lena byggde ny gemensam kyrka. Medeltidskyrkans räddning var att den köptes av kapten Bauer på Lagmalmsholm för att bli spannmålsmagasin. Sedermera skänkte han tillbaka kyrkan till församlingen med villkor att den togs väl om hand.
Kyrkorummet har en helgjuten inredning ritad av Grut med drag av renässans och barock. Den enda äldre inredningdetalj som bevarats är läktarbröstet som målats med bibliska gestalter av den skickliga Boråsmålaren Detleff Ross 1752.
Invid den tornlösa kyrkan står en liten klockstapel och granne med denna en murad stiglucka som är ingången till kyrkogården.


• Troligen byggd mellan 11- och 1300-talet
• Väggarna är av gråsten och ca 1.5 meter tjocka
• 1692 förstördes kyrkan av en häftig brand och först åtta år
senare var alltsammans återställt
• Altartavlan och väggmålningarna är från 1752
• Under 1800-talet fram till början på 1900-talet användes kyrkan som sädesmagasin och återinvigdes för gudstjänstbruk först 1913
• Kyrkklockan som skänktes av Kapten Bauer är gjuten i Jönköping 1841 och bär följande inskription:
När mitt ljud ditt öra hörer
skynda dig till herrans hus.
Där man Herrans sanning hörer
och uppbygges av dess ljus.
Helgedagen fira så
att du herrans nåd kan få.

Foto: Ida Lagesdotter Andersson