Förtroendevalda

Vårgårda pastorats förtroendevalda

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och sammanträder några gånger per år. 

Kyrkofullmäktige utser
- Kyrkorådet som är pastoratets styrelse.
- Församlingsråd. I varje församling finns ett församlingsråd
som bland annat beslutar i frågor om gudstjänstlivet.

Kyrkofullmäktige 2018 . 2021