Fjärilen

Var femte barn/ungdom lever i en familj där det finns en vuxen som har en riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. 
I Vårgårda & Herrljunga kommun finns Fjärilen som stöd till barn & ungdomar i dessa familjer.

Vi träffas 15 tillfällen och pratar om saker som

* Du är inte ensam
* Hur missbruk påverkar familjen
* Känslor & självkänsla

Känner du igen dig eller vet någon annan som skulle behöva komma till Fjärilen?

Skriv till oss på: patrik.hallgren@svenskakyrkan.se

Ring till oss: Patrik Hallgren, Tel 0322-737 12

Vi som arbetar med Fjärilen har tystnadsplikt!

Fjärilen är ett samarbete mellan Herrljunga kommun, Vårgårda kommun,
Svenska Kyrkan samt IOGT-NTO