Fairtrade diplomering

Vårgårda Pastorat inledde år 2015 med att bli diplomerade som Kyrka för Fairtrade. Det skedde på Nyårsdagen vid en pastoratsgudstjänst i Kullings-Skövde kyrka.

Efter gudstjänsten bjöds det kyrkfika med hembakt fikabröd, bakat på Fairtrade-märkta produkter.
I kyrkans entré fanns foldrar, roll-up och varor till försäljning.

Det var pastoratets internationella grupp, som lyfte frågan om diplomering. Kyrkorådet beslöt att ansöka om diplomering och uppdrog till den internationella gruppen att vara styrgrupp. Vårgårda pastorat använder sedan länge Fairtrade-märkt kaffe och te i församlingarnas verksamhet. I så stor utsträckning som möjligt köps även andra varor som är Fairtrade när sådana finns. Det handlar bland annat om choklad, bananer, juice, socker och kakao.

Pastoratet har sedan flera år en liten shop med Fairtrade-märkta varor i Kyrkans Hus. Ofta köps varor därifrån till den egna verksamheten. Shopen är också ett sätt att öka kunskapen om Fairtrade och bidra till att göra Fairtrade-produkter tillgängliga för boende i Vårgårda

Foto: Vårgårda pastorat