Diakoni

Diakoni är ett uppdrag att i Jesus efterföljd vara hans händer och fötter just där vi befinner oss .

Diakoni är medmänsklig omsorg grundad i Kristi kärlek uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. 

Galaterbrevet 6:2 ”Bär varandras bördor”

Diakoni är hela församlingens angelägenhet. Som människor delar vi livets villkor och vet vad sårbarhet och utsatthet vill säga. Diakoni är ett handlingens språk och det har sin grund i hur Jesus såg och mötte sina medmänniskor.

Det diakonala mötet är villkorslöst och bygger på respekt, ömsesidighet och tilltro till människors förmåga att växa och resa sig.

Kyrkan vill vara närvarande i det som händer och sker i sorg och svårigheter men också i glädje. Vi vill följa människor en bit på livsvägen, bryta ensamhet och uppmuntra varandra till ett liv i tro, hopp och kärlek.

Behöver du prata med någon?

Klicka HÄR för att komma till samtalskontakter.