Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda Postadress: Box 87, 44723 Vårgårda Telefon:+46(322)73700 E-post till Svenska kyrkan i Vårgårda

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni

Diakoni är ett uppdrag att i Jesus efterföljd vara hans händer och fötter just där vi befinner oss just nu.

Bild: Magnus Aronsson /IKON

Diakoni är ett förhållningssätt till sina medmänniskor och skapelsen som har sin grund i hur Jesus såg och mötte människor. Diakoni är evangeliet i praktisk handling. Detta kan sägas på olika sätt. Här är tre förslag:

Diakoni är att se var skon klämmer och på vem den klämmer.

Diakoni är medmänsklig omsorg grundad i Kristi kärlek och vill genom barmhärtighet möta människor i utsatta livssituationer.

Diakoni är kyrkans profetiska röst i ett samhälle där människor allt oftare kommer i kläm.

 


I Svenska kyrkan i Vårgårda tar sig det diakonala arbetet olika utryck:

Enskilda samtal
Uppsökande verksamhet såsom hembesök, besök på äldreboenden etc
Samverkan med flyktingsamordnare, socialtjänst och skola
Diakonigrupp – ideella inom diakonin
Öppen verksamhet te.x sopplunch, allrummet, språkcafe
Stöd och samtalsgrupper om ex sorg, existentiell hälsa, olika gruppers livs- och uppväxtvillkor
Allsång på äldreboenden, födelsedagsfester och församlingsresor med diakonal prägel
Kontakter med företrädare för kommun och samhälle

 

För information och frågor, kontakta gärna oss inom Diakonin via pastorsexpeditionen, tel 0322 737 00.

Behöver du prata med någon?

Klicka HÄR för att komma till samtalskontakter.

 

 

Bild: Magnus Aronsson/IKON