Foto: Ida Lagesdotter Andersson

Centrumkyrkan/Kyrkans Hus

Centrumkyrkan byggdes 1990 av EFS missionsförening och invigdes andra söndagen i advent samma år. Det gamla missionshuset revs och på denna tomt och en till utmed Kungsgatan uppfördes den nya kyrkan som också inrymmer en kontorsvåning. De första 10 åren var kommunförvaltningen hyresgäster och i 6 år hyrde även ett vindkraftföretag.

EFS missionsförening sålde Centrumkyrkan med tillhörande fastighet till Vårgårda pastorat år 2012 som samtidigt sålde det dåvarnade Kyrkans hus (församlingshemmet), byggt 1936/37, som behövde omfattande renovering. Efter det har kontors och församlingsdelen av kyrkan fått namnet Kyrkans hus. 

Sedan flytten har Centrumkyrkan/Kyrkans Hus fyllt med verksamheter under både veckodagar och helger. Efter Pastorsexpeditionens flytt bemmanas nu hela  kontorsvåningen med personal i Vårgårda pastorat.

  Idag fungerar Centrumkyrkan som en samarbetskyrka mellan Vårgårda pastorat och EFS missionsförening.

Hitta hit

Foto: Ida Lagesdotter Andersson