Foto: Daniel Lönnbäck/IKON

Barn och unga (0-18 år)

i Vårgårda pastorat

Ungdomar: