Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda Postadress: Box 87, 44723 Vårgårda Telefon:+46(322)73700 E-post till Svenska kyrkan i Vårgårda

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Asklanda kyrka

En vacker kyrkogård, kantad av mäktiga ekar, omger den gamla 1100-talskyrkan i romansk stil. Den är byggd av sandsten, samma byggmaterial som finns i Skara domkyrkas väggar. Stenen kan ha fraktats den långa vägen från Gudhem norr om Falköping till kyrkbygget i Asklanda.
1897-1898 byggdes tornet till. Då användes rödaktig granit från trakten och det fick ett tak av koppar. Den gamla klockstapeln revs och klockan flyttades över till tornet. Samtidigt genomfördes en restaurering inne i kyrkan. Den stora läktaren som fanns i den bakre delen och på norra långsidan togs bort, innertaket höjdes och den låga triumfbågen mellan långhuset och koret öppnades till ett högre valv. Man tog bort gravhällar som täckt golvet och fann bland annat två bysantinska mynt präglade i mitten av 1000-talet. Ovanligt är att långhusets nordvägg förblivit fönsterlös på medeltida vis. Vid nästa restaurering 1940 försökta man återställa det gamla, men vägg- och takmålningarna är borta.
Den senaste renoveringen skedde 1999.


• Dopfunten anses vara från 1200-talet. Den har bandornament upptill och nertill
•Dopfatet är tillverkat i Magdeburg 1688, kanske är det ett krigsbyte. Texten i fatet, översatt till svenska, lyder "ät och drick i herrens namn"
• Altaruppsatsen från 1715 i barock är gjord av Mikael Schmith. Tavlan i verkets mitt föreställer Kristus på korset omgiven av Aron, Moses och ett rikt akantuslövverk, allt snidat i trä
• Predikstolen från 1600-talet är varsamt renoverad
• Nummertavlorna är från 1749
• Orgeln på läktaren är tillverkar på Tostareds kyrkorgelfabrik, har sex stämmor och installerades 1960
• Klockan i tornet har en stor och klangfull torn och anses vara från medeltiden