Foto: Ida Lagesdotter Andersson

Asklanda församling

Asklanda församling består av tre socknar, Asklanda, Ornunga och Kvinnestad. I varje socken finns det en kyrka. Utöver dessa tre kyrkor finns Ornunga gamla kyrka som används sommartid. Församlingshem finns i Asklanda och Kvinnestad. I vår församling finns också Equmeniakyrkan och en EFS-förening

I församlingen bor ca 700 invånare. Det finns en hel del äldre, men också många barnfamiljer. Barnomsorg erbjuder kommunen i Asklanda förskola eller hos dagbarnvårdare. I Asklanda skola går eleverna från förskoleklass till år 6.

Församlingsområdet består av landsbygd med många tillfällen till rekreation och naturupplevelser. De två sjöarna Ornungasjön och Kvinnestadsjön medför att många turister och sommargäster finns här sommartid.

Föreningslivet är rikt. I bygden finns bl a byalag och en fornminnesförening. Som kyrka har vi fått uppgiften/gåvan att uttrycka Guds kärlek. Guds vilja är att genom Kristus älska världen. Denna kärlek uttrycker vi genom att vara traditionsbärare i ord och handling. Vi vill skapa en miljö som ger utrymme för gemenskap med Gud och med varandra.

Såsom Guds barn är vi betrodda med gåvor och fantasi att stötta våra medmänniskor, betrodda med ett evangelium som var och en med sina gåvor fått kallelsen att förmedla. Vi arbetar för att vara en levande kyrka, en öppen gemenskap där vi kan mötas i fest och vardag. Vi försöker nå människor i vår bygd med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Det uppdraget delar vi med de andra kristna gemenskaperna i Asklandabygden. Vi strävar efter att komplettera varandra. Vi försöker hitta goda samarbetsytor för att stärka vårt uppdrag och vår identitet som kyrka. Församlingsinstruktionen för Asklanda församling finns att läsa HÄR.