Foto: Mutua Matheka/IKON

Årets internationella projekt

Vårgårda pastorat stöder varje år ett av Svenska kyrkans internationella projekt. Årets projekt: Klimatarbete i Etiopien – P122 Du kan stödja kampen mot klimatförändringar och minska risk för svält i Etiopien.

Klimatarbete i Etiopien – P122
Jordens skogar är viktiga för mänskligheten. De behövs för livets mångfald, för vattnets kretslopp, för bränsle och för att förhindra jorderosion. Inte minst behövs de för klimatet. Nära en femtedel av växthusgaserna har sin grund i avskogningen, framför allt skövlingen av regnskog.

Lika viktigt är att människor får utbildning så att de känner till vilka utmaningar som finns och varför de finns. När människor får kunskap kan de påverka sin situation och samtidigt bidra till ett bättre klimat. För att uppnå en hållbar miljö måste vi bland annat kämpa mot fattigdom, vattenbrist och klimatför­ändringar samt säkerställa att alla människor har tillgång till matsäkerhet.

 

 

Foto: Leif Gustavsson/IKON

Klimat- och matosäker region
Klimatförändringar har påverkat försörjningsmöjligheter och matsäkerheten för miljontals människor över hela världen, särskilt för de som är beroende av småskaligt jordbruk och lever i torra områden. Torrperioder i Etiopien är inget nytt, men utöver de vanliga utmaningarna leder klimatförändringarna till mycket mer oförutsägbara och extrema väder.

Orten Habru ligger i Amhararegionen, ett av de områden i Etiopien där det råder störst brist på mat- och livsmedelsförsörjning. Gasera ligger i regionen Oromia och på båda orterna arbetar människor för att säkra sin försörjning samtidigt som de vill minska sin egen negativa påverkan på miljön. Genom bland annat trädplantering och bevattningskanaler säkras bördiga jordar. I Tisabalima har projektet för jämställdhet, försörjning och hållbarhet varit så framgångsrikt att den etiopiska staten och andra organisationer tar efter modellen.

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL
- Krisförebyggande genom utbildning i torktåliga, snabbväxande grödor och växelbruk samt bygge av nya vattenvägar, dammar och skydd mot förorenat dricksvatten.
- Skydd av naturskogarna, mot t.ex. brand, skövling och betande boskap.
- Skydd av vattenresurser och ökad tillgång till rent vatten.
- Utbildning till bönder om hur de kan förbättra jordbruket och få större skördar, till exempel genom växelbruk och nya hållbara grödor.
- Självhjälpsgrupper för kvinnor som möjliggör gemensamt sparande och småföretagande.
- Kurser om bättre och mer näringsrik kost samt införande av nya frukter, sädesslag och grönsaker.
- Diskussionsgrupper som leder till ökad jämställdhet och bryter tabun som begränsar människors livsutrymme.

 

Läs mer här!

Swish - nummer till projektet 123 056 6133

Ryggsäcken är som en symbol för mentormammorna . Foto: Mutua Matheka/IKON