Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Årets internationella projekt

Vårgårda pastorat stöder varje år ett av Svenska kyrkans internationella projekt. Årets projekt: Förhindra våld mot kvinnor i Indien – P245 Ge kvinnor i Indien större möjlighet att påverka sina liv

Förhindra våld mot kvinnor i Indien – P245
Kvinnors mänskliga rättigheter kränks varje dag. I Indien finns traditioner och attityder som hindrar kvinnor från att bestämma över sina egna kroppar och liv. Vår partner finns på plats i tre slumområden i östra Indien. Där är våldet mot flickor och kvinnor utbrett och diskriminering på arbetsmarknaden mer regel än undantag.

Act Svenska kyrkans internationella arbete stödjer projekt för och med kvinnor i Kolkata, Cuttack och Bhubaneshwar.  Målet är att kvinnorna ska kunna ge stöd till varandra och på längre sikt förändra sina liv. Kvinnorna organiserar sig därför i självhjälpsgrupper, föreningar mot våld och olika fackföreningar. Tillsammans vågar de kräva sina rättigheter gentemot arbetsgivare, lokala myndigheter och polis.

Projektet erbjuder även yrkesutbildningar till kvinnor så att de kan försörja sig genom till exempel småföretagande, sömnad och hantverk.

Fokus ligger på att stärka kvinnorna men det är också viktigt att männen blir engagerade för kvinnors rättigheter. Därför får männen prata om sin syn på kvinnor och kvinnans plats i samhället. De får också fundera kring attityder, traditioner och framtida försörjningsmöjligheter.

Vi ser att förändring är möjlig och att kvinnor har mycket att bidra med om de bara får möjligheten.

 

Foto: Josefin Casteryd /Ikon

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL:
- Självhjälpsgrupper för kvinnor.
- Skolgång för flickor.
- Utbildningar om jämlikhet och rättvisa riktade till män.
- Arbete för att stärka nätverk av polis och myndigheter, för att stoppa våld mot kvinnor.
- Arbete för att kvinnor ska ha trygga arbetsvillkor och slippa sexuella trakasserier och våld.
- Arbete för att säkerställa att transpersoner får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.
- Yrkesutbildningar för kvinnor.

Swish - nummer till projektet 123 056 6133

Kvinna med många armband tänder rökelse. Andra kvinnor syns i bakgrunden.

Grupper mot könsrelaterat våld i Indien

I Indiens slumområden är våldet mot flickor, kvinnor och hbtqi+personer utbrett. Act Svenska kyrkan stöttar självhjälpsgrupper som kan hjälpa varandra i kampen för att hitta försörjning och skydda varandra vid våld i hemmet och på arbetsplatserna.

Foto: Josefin Casteryd /Ikon