Anmälan till barngrupper i Lena församlingshem

anmälan för höstterminen 2022 och vårterminen 2023

Vuxen-barn. Vi bjuder på fika. 
Fredagar,   10.00-12.00 

Barntimmar
Måndagar, kl 9.00-11.00 (4-5 år) 
Tisdagar, kl 9.00-11.00 (4-5 år) 

Onsdagskul Onsdagar, 14.30- 16.30 (f-klass - åk 2) 
Barnkören är tillsvidare satt på paus. 

Måndagskul Måndagar, 14.30 - 16.30 (åk 3-6)

(Ej anmälan till Vuxen-barn)

Mer info hittar du här: Barn-Lena

Fyll i dina kontaktuppgifter för att anmäla dig till att delta i någon barngrupp i Lena församling, Vårgårda pastorat under läsåret 2022/2023. Fält markerade med en stjärna (*) är obligatoriska.

Uppgifter nedan skyddas av GDPR. (Mer om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa nedanför formuläret).

Behandling av personuppgifter - Barn- och ungdomsgrupp

Genom att anmäla ditt barn till en barn- eller ungdomsgrupp/konfirmation behandlar Vårgårda Pastorat de personuppgifter om dig och ditt barn som du själv uppger. Uppgifterna kommer att behandlas av oss inom pastoratet och endast i syfte att administrera den aktuella barngruppen. Vi kan komma att lämna ut telefonnummer och kontaktuppgifter till andra deltagare och ledare i gruppen samt göra utskick till dig via e-post om liknande grupper och andra möjligheter som vi tror att du kan vara intresserad av. Det gör vi i så fall med stöd av en intresseavvägning.
De uppgifter som behandlas om dig och ditt barn är namn, födelsedatum, adress och telefonnummer/kontaktuppgifter. Vi lagrar uppgifterna så länge gruppen pågår. Uppgifterna raderas senast tre månader efter att gruppen är avslutad.
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av dina och ditt barns personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att individens identitet kan bevisas. Vill du få ut era personuppgifter i Excel-format går det också bra.
Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.
Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Om ni har frågor om vår behandling av era personuppgifter, hör av er till:
Pastorsexpeditionen, Kyrkans hus Vårgårda, Tel 0322-737 00 eller
vargarda.pastorat@svenskakyrkan.se.
Ni kan läsa mer på, www.svenskakyrkan.se/personuppgifter

Dataskyddsombud:
Anna Herre, 076-109 89 00, dso@xeeda.se