Allrummet

Torsdagar kl. 14.00 - 17.00 i Kyrkans hus.

Vi möts i olika aktiviteter och inspireras av andra,
men framförallt mötet med  vänner och gemenskapen över kaffekoppen!
Kontaktperson Elizabeth Erlandsson tel 0322 - 737 21