Brödbakning på gammalt vis och fika i Harakers församling.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Allrummet

Torsdagar kl. 14.00 - 17.00 i Kyrkans hus.

Vi möts i olika aktiviteter och inspireras av andra,
men framförallt mötet med  vänner och gemenskapen över kaffekoppen!
Kontaktperson Elizabeth Erlandsson.

Elizabeth Erlandsson

Elizabeth Erlandsson

Svenska kyrkan i Vårgårda

Diakon