Foto: Ida Lagesdotter Andersson

Algutstorp kyrka

Kyrkan i Algutstorp är på många vis typisk för Kullingsbygdens kyrkor: en liten medeltida stenkyrka som utökats med nytt kor på 1700-talet och har klockorna hängande i ett litet trätorn på gaveln. Det tresidigt avslutade koret tillkom 1748. Det intima kyrkorummet som präglas av 16-1700-talens ideal restaurerades 1950. Framträdande är altaruppsats och predikstol i barock och den smått naiva takmålningen av Yttersta domen från 1750. Mästeren till sistnämnda arbete är Sven Kinnander, en av de sista som verkade inom den långlivade Läcköskolan.
Under 1900-talet har man försökt återge de äldre föremålen sina platser. 

 

Troligtvis byggd på 1100-talet
Orgeln är tillverkad i Tostared kyrkorgelfabrik 1900
Altartavlan från 1695 visar korsfästelsen och änglarna vid sidorna bär symboler för tro, hopp och kärlek
 Predikstolen är från 1600-talet och fem lager färg har fått tas bort för att få fram originalfärgen
 Kyrkklockan har kallat till gudstjänst i över 450 år och är uppkallad efter Maria Magdalena
 Dopfunten är medeltida med ett välbevarat liljemönster

 

Broschyr Algutstorps kyrka

Bernhard Salqvist, Algutstorps kyrka (1957)

Foto: Ida Lagesdotter Andersson
Foto: Ida Lagesdotter Andersson