Meny

Skabersjö kyrka

Klassisk skånsk "kyrkan mitt i byn" från medeltiden.

Av Värby församlings kyrkor är det denna som är sig mest lik sedan uppförandet vid 1100-talets slut. Långhus, kor och absid härstammar från denna tid. Värt att notera är korets tunnvalv som är ett av de få kvarvarande i Skåne från denna tid. Långhuset har två valv men under senmedeltiden förlängdes kyrkan med ytterligare ett i väster, troligen pga att församlingens befolkning växte. Något senare tillkom tornet ovanpå detta nya valv. Det fanns ett vapenhus i södra långhusväggen men detta har rivits och tornets bottenvåning blev nytt vapenhus.
På 1740-talet tillkom ”nykyrkan” som ursprungligen var gravkor åt familjen på Skabersjö slott. Under 1800-talet började gravkoret användas som kyrkorum för gudstjänstbesökare och gravarna flyttades ut på kyrkogården. En anledning ska ha varit fukten i kyrkan som bidragit både till att kistorna blivit i dåligt skick men också påverkat lukten i kyrkan.
Altartavlan är ovanlig då den kommer från 1700-talets slut, en tid som är dåligt representerad när det gäller altarprydnader. Mellan 1942 och 1961 var altartavlan vänd bak- och fram och över den hängde ett tygstycke då den ansetts för ful av kyrkoherden vid tiden. Predikstolen tillkom på sent 1500-tal men har moderniserats och fått sin ursprungliga färg borttagen.
Hela kyrkan renoverades under de sista åren av 1800-talet och då tillkom nuvarande bänkinredning, orgelläktare, fönster m m.
I tornet finns tre klockor och den äldsta härstammar från 1300-talet. Kyrkan skall under medeltiden ha smyckats med kalkmålningar vilka vid renoveringar bedömts vara i så dåligt skick att de inte restaurerats och kyrkorummet är därför vitmålat än idag.

Som förättningskyrka lämpar sig Skabersjö utmärkt till både dop, vigsel och begravning. Eftersom lokalen är något udda till formen bör man dock inte räkna med att sitta i sidoarmen eftersom man därifrån inte ser vad som händer vid altaret. Räkna med plats för 70-80 personer vid sådana tillfällen även om kyrkan rymmer 200 totalt. Skabersjö är en omtyckt musikkyrka pga den goda akustiken. Dock saknas ljudanläggning och hörslinga. Kontakta våra vaktmästare om du inte har möjlighet att besöka kyrkan då den är öppen i samband med t ex gudstjänst.

Passerar du kyrkan och vill titta inuti så finns det nästan alltid en vaktmästare på kyrkogården som gärna öppnar.

 

Skabersjö kyrkas interiör (från orgelläktaren). Bild: Jesper Ödemark