Foto: Jesper Ödemark

kyrkor

I Värby församling finns idag fem kyrkor och en kyrksal i vårt församlingshem. De äldsta har rötter i 1100-talet. Klicka på respektive kyrkonamn i undermenyn för att läsa mer och se bilder.

Historia och kyrkorna i Värby församling

av Jesper Ödemark (med hjälp av Helge Anderssons artiklar i ”Bara Kommun”)

Äldsta fynden av mänsklig aktivitet i vår del av Skåne härrör från tiden direkt efter senaste istiden (ca 13000 f. Kr.). Man har bl a funnit ett bearbetat renhorn i Bara och fyndet räknas som ett av de äldsta i Sverige. Mer frekventa lämningar finns från äldre stenålder (4000-6000 f. Kr.) och sedan dess har det bott människor på den geografiska yta som idag utgör Värby församling. Flera boplatser och gravar från ca 3000 f. Kr. och framåt har upptäckts runt om i församlingen.
Vid år 1070 hade Skåne ungefär 300 kyrkor och merparten var stavkyrkor i trä. Några av dessa har legat i Värby församling på samma plats där de nuvarande kyrkorna ligger. Vid slutet av 1100-talet satte historiens största kyrkbyggariver igång och församlingen fick sina första stenkyrkor av vilka några står än idag. Dessa var små kyrkor utan klocktorn, byggda av huggen sten från trakten och ofta med trätak.
Efter denna första flitiga period avstannade byggen runt om i Skåne till förmån för domkyrkobygget i Lund som tog en hel del hantverkarkraft i besittning. När denna enorma kyrka blivit klart 1145 kunde nya landsbygdsprojekt påbörjas igen. I vår församling härstammar tre (möjligen fyra) kyrkor från den första perioden och en härstammade från tiden direkt efter.
Utöver de kyrkor (och dess direkta föregångare) som idag syns runtom i vår församling har det även funnits ett kapell i Värby (nuvarande Bara) som dock övergivits redan innan 1600-talets början. Under medeltiden utgjorde Tjustorp (norr om Skabersjö) en egen socken med egen kyrka och kyrkogård. Denna kyrka låg väster om vägen vid Tjustorp nummer 1 (I första skarpa vänstersvängen när man kommer från Malmövägen.) men ska ha försvunnit redan under senmedeltiden.