Meny

Hyby nya kyrka

Nygotisk 1800-talskyrka vid väg 108, i folkmun känd som "Hyby stora kyrka" eller "katedralen på slätten".

Efter åskbranden som härjade gamla kyrkan 1873 påbörjades planerna för en ny kyrka i Hyby, denna gång närmare stora vägen och den planerade järnvägen mellan Lund och Trelleborg. Man fick uppskov med bygget för att kunna frakta byggmaterial med tåg. Danske arkitekten Ludvig Fenger anlitades för att rita ett förslag.
Eftersom han redan skissat på sankt Jacobs kirke i Köpenhamn skickade han helt enkelt över modellen och i Hyby gillades förslaget. Därför är kyrkorna än idag väldigt lika varandra. Dessutom ligger båda två 180 grader ”felvända”, något som är väldigt ovanligt för landsbygdskyrkor som Hyby nya kyrka.
Det finns många berättelser om varför. En populär teori gör gällande att jorden under tornet inte skulle orka bära vikten om kyrkan legat på rätt sätt då markmaterialet är annorlunda under koret. En annan säger att det enbart har praktiska skäl då porten nu vätter åt byn och man slipper de västliga vindarna från slätten. En tredje kan handla om att det blev arkitektens signum då sankt Jacob ligger precis likadant. Dock har det en större poäng i centrala Köpenhamn eftersom porten vätter åt huvudvägen mellan Köpenhamn och Helsingör. Fengers originalmodell upphittades i modern tid och finns renoverad i en glasmonter inne i kyrkan.
Än idag är kyrkan ett imponerande bygge och kallas ibland ”katedralen på slätten” och spiran tornar hela 42 meter över marken. Inventarierna har tillkommit under de första decennierna efter kyrkans tillkomst med undantag av redan nämnda krucifix samt kyrksilver och skrudar.

Som förättningskyrka lämpar sig Hyby nya utmärkt till både dop, konfirmation, vigsel och begravning, i synnerhet vid större följen. Församlingen använder den främst vid större kyrkohelger som jul och påsk samt vid konserter och konfirmationer. Kyrkan rymmer över 400 personer och är man under 100 kan den upplevas som enorm. Vid dop använder vi oftast det högra sidoskeppet, där dopfunten är uppställd längst fram. Kyrkan är utrustad med ljudanläggning och hörslinga. Kontakta våra vaktmästare om du inte har möjlighet att besöka kyrkan då den är öppen i samband med t ex gudstjänst.

Passerar du kyrkan och vill titta inuti så finns det nästan alltid en vaktmästare på kyrkogården som gärna öppnar.

Hyby nya kyrkas interiör (från orgelläktaren) Bild: Jesper Ödemark