hitta hit

Trots att Värby församling ligger så nära Malmö och Lund är det ibland svårt att hitta. Här finner du vägbeskrivningar och GPS-koordinater till oss.

Vägbeskrivningarna nedan är inte nödvändigtvis närmast, men enklast för någon som inte hittar på småvägarna.

Bara kyrka

GPS-koordinater: Latitud: 55,590814 / 55° 35′ 26,93″ Longitud: 13,20122 / 13° 12′ 4,39″

Från Malmö: Kör Sallerupsvägen österut, passera yttre ringvägen och passera Bara tätort. Ungefär en kilometer efter att husen “tar slut” på vänster sida gör vägen en skarp sväng till höger. Mitt i svängen leder en väg åt vänster som tar dig till kyrkan.

Från Lund & Staffanstorp: Kör söderut längs väg 108. Vid Klågerup sväng höger mot Malmö. Passera Klågerup tätort. Ungefär 2,5 kilometer efter att husen “tar slut” gör vägen en skarp sväng åt vänster. Mitt i svängen leder en väg åt höger som tar dig till kyrkan.

Från Svedala & Trelleborg: Kör norrut längs väg 108. Vid Klågerup sväng vänster mot Malmö. Passera Klågerup tätort. Ungefär 2,5 kilometer efter att husen “tar slut” gör vägen en skarp sväng åt vänster. Mitt i svängen leder en väg åt höger som tar dig till kyrkan.

Bjärshögs kyrka

GPS-koordinater: Latitud: 55,593616 / 55° 35′ 37,02″ Longitud: 13,15464 / 13° 9′ 16,70″

Från Malmö: Kör Sallerupsvägen österut, passera yttre ringvägen och Sege å. I nästa korsning sväng vänster mot Bjärshög och efter ungefär två kilometer är du vid kyrkan som ligger precis där vägen gör en skarp sväng åt vänster.

Från Lund & Staffanstorp: Kör söderut längs väg 108. Vid Klågerup sväng höger mot Malmö. Passera Klågerup, Bara och rondellen i Baras utkant. I nästa korsning sväng höger mot Bjärshög och efter ungefär två kilometer är du vid kyrkan som ligger precis där vägen gör en skarp sväng åt vänster.

Från Svedala & Trelleborg: Kör norrut längs väg 108. Vid Klågerup sväng vänster mot Malmö. Passera Klågerup, Bara och rondellen i Baras utkant. I nästa korsning sväng höger mot Bjärshög och efter ungefär två kilometer är du vid kyrkan som ligger precis där vägen gör en skarp sväng åt vänster.

Hyby gamla kyrka

GPS-koordinater: Latitud: 55,580754 / 55° 34′ 50,71″
Longitud: 13,25822 / 13° 15′ 29,59″

Från Malmö: Kör Sallerupsvägen österut, passera yttre ringvägen och Bara. Följ vägen tills du kommer till Klågerup och väg 108. Sväng höger och efter ungefär 2,5 kilometer sväng höger mot Hyby. Via en liten sväng under väg 108 kommer du in i Hyby. Efter ungefär 300 meter hittar du den lilla vita och tornlösa kyrkan på vänster sida.

Från Lund & Staffanstorp: Kör söderut längs väg 108. Ungefär 2,5 kilometer efter Klågerup sväng höger mot Hyby. Via en liten sväng under väg 108 kommer du in i Hyby. Efter ungefär 300 meter hittar du den lilla vita och tornlösa kyrkan på vänster sida.

Från Svedala & Trelleborg: Kör norrut längs väg 108. Ungefär 3 kilometer efter Holmeja sväng höger mot Hyby. Efter ungefär 400 meter hittar du den lilla vita och tornlösa kyrkan på vänster sida.

Hyby nya kyrka

GPS-koordinater: Latitud: 55,580462 Longitud: 13,254382

Från Malmö: Kör Sallerupsvägen österut, passera yttre ringvägen och Bara. Följ vägen tills du kommer till Klågerup och väg 108. Sväng höger och efter ungefär 2,5 kilometer har du kyrkan på vänster sida, men ska svänga höger mot Hyby. Via en liten sväng under väg 108 kommer du in i Hyby och fram till kyrkan.

Från Lund & Staffanstorp: Kör söderut längs väg 108. Ungefär 2,5 kilometer har du kyrkan på vänster sida. Från Svedala & Trelleborg: Kör norrut längs väg 108. Ungefär 3 kilometer efter Holmeja har du kyrkan på höger sida, men ska svänga höger mot Hyby. Via en liten sväng under väg 108 kommer du in i Hyby och fram till kyrkan.

Skabersjö kyrka

GPS-koordinater: Latitud: 55,547879 / 55° 32′ 52,36″
Longitud: 13,16167 / 13° 9′ 42,01″

Från Malmö: Kör Sallerupsvägen österut, passera yttre ringvägen och Sege å. I nästa korsning sväng höger mot Skabersjö och efter ungefär fyra kilometer är du vid kyrkan som ligger på höger sidan då du precis kört in i Skabersjö by.

Från Lund & Staffanstorp: Kör söderut längs väg 108. Vid Klågerup sväng höger mot Malmö. Passera Klågerup, Bara och rondellen i utkanten av Bara. I nästa korsning sväng vänster mot Skabersjö och efter ungefär fyra kilometer är du vid kyrkan som ligger på höger sidan då du precis kört in i Skabersjö by.

Från Svedala & Trelleborg: Kör norrut längs väg 108. Vid Klågerup sväng vänster mot Malmö. Passera Klågerup, Bara och rondellen i utkanten av Bara. I nästa korsning sväng vänster mot Skabersjö och efter ungefär fyra kilometer är du vid kyrkan som ligger på höger sidan då du precis kört in i Skabersjö by.

Värbygården och pastorsexpeditionen

GPS-koordinater: Latitud: 55,576897
Longitud: 13,185255

Från Malmö: Kör Sallerupsvägen österut, passera yttre ringvägen och Sege å. Efter rondellen tag vänster in på Värbyvägen och sedan omedelbart höger mot Värbyängen. Kör ungefär 400 meter tills vägen tar slut och uppför den lilla slänten så är du framme.

Från Lund & Staffanstorp: Kör söderut längs väg 108. Vid Klågerup sväng höger mot Malmö. Passera Klågerup och vidare genom Bara. Vid skylt mot centrum, sväng höger in på Värbyvägen och sedan omedelbart höger mot Värbyängen. Kör ungefär 400 meter tills vägen tar slut och uppför den lilla slänten så är du framme.

Från Svedala & Trelleborg: Kör norrut längs väg 108. Vid Klågerup sväng vänster mot Malmö. Passera Klågerup och vidare genom Bara. Vid skylt mot centrum, sväng höger in på Värbyvägen och sedan omedelbart höger mot Värbyängen. Kör ungefär 400 meter tills vägen tar slut och uppför den lilla slänten så är du framme.

Välkommen!