Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

förtroendevalda

Vart fjärde år är det val i Svenska Kyrkan. Här hittar du namn och kontaktuppgifter till de som valdes i Värby församling.

kyrkorådets ordförande Amie Ekbladh
070-4698948
ekbladh@skabersjoby.se

kyrkofullmäktiges ordförande Carin Falck
073-4478030
carin.falck@telia.com

ledamöter i kyrkorådet:
Amie Ekbladh (Vfb) (ordförande)
Paul Petersson (Vfb)
Richard Wallin (Vfb)
Peter Olsson (Vfb)
Niclas Andersson (Vfb)
Gunilla Petersson (Vfb)
Ingrid Mårtensson (Vfb)
Carin Falck (Kv)
Carina Lindhe (Kv)
Torbjörn Sköld (Kv) (vice ordförande)
Anne-Christin Ohlsson (Kv)
kyrkoherden

ersättare:
Camilla Nordén (Vfb)
Jenny Friberg Törnquist (Vfb)
Sven Jönsson (Vfb)
Nathalie Andersson (Vfb)
Jan Holmerup (Kv)
Liselotte Fagerström (Kv)
Göran Jepsson (Kv)
Tommy Rosenberg (Sd)

ledamöter i kyrkofullmäktige:
Amie Ekbladh (Vfb)
Paul Petersson (Vfb)
Camilla Nordén (Vfb)
Richard Wallin (Vfb)
Peter Olsson (Vfb)
Niclas Andersson (Vfb)
Ingrid Mårtensson (Vfb)
Gunilla Peterson (Vfb)
Jenny Friberg Törnquist (Vfb)
Carin Falck (Kv) (ordförande)
Carina Lindhe (Kv)
Torbjörn Skiöld (Kv)
Anne-Christin Ohlsson (Kv)
Jan Holmerup (Kv)
Tommy Rosenberg (Sd) (vice ordförande)

ersättare:
Sven Jönsson (Vfb)
Nathalie Andersson (Vfb)
Magnus Ekbladh (Vfb)
Jonny Grimbe (Vfb)
Liselotte Fagerström (Kv)
Göran Jepsson (Kv)
Birgitta Delring (Kv)

begravningsombud för dig som inte är medlem i Svenska Kyrkan:
Bengt Nilsson
070-3532362​