förtroendevalda

Vart fjärde år är det val i Svenska Kyrkan. Här hittar du dina representanter i kyrkoråd och fullmäktige.

kyrkorådets ordförande Amie Ekbladh
070-4698948
ekbladh@skabersjoby.se

kyrkofullmäktiges ordförande Carina Lindhe
073-2494939
carina.lindhe@lindhekarlsson.se

ledamöter i kyrkorådet:
Amie Ekbladh (Vfb) (ordförande)
Paul Petersson (Vfb)
Richard Wallin (Vfb)
Peter Olsson (Vfb)
Niclas Andersson (Vfb)
Gunilla Petersson (Vfb)
Ingrid Mårtensson (Vfb)
Göran Jepsson (Kv)
Carina Lindhe (Kv)
Torbjörn Sköld (Kv) (vice ordförande)
Anne-Christin Ohlsson (Kv)
Jan Holmerup (Kv)
kyrkoherden

ersättare:
Camilla Nordén (Vfb)
Jenny Friberg Törnquist (Vfb)
Sven Jönsson (Vfb)
Nathalie Andersson (Vfb)
Carl-Gustaf Ohlson (Kv)
Birgitta Delring (Kv)
vakant (Kv)
Tommy Rosenberg (Sd)

ledamöter i kyrkofullmäktige:
Amie Ekbladh (Vfb)
Paul Petersson (Vfb)
Camilla Nordén (Vfb)
Richard Wallin (Vfb)
Peter Olsson (Vfb)
Niclas Andersson (Vfb)
Ingrid Mårtensson (Vfb)
Gunilla Peterson (Vfb)
Jenny Friberg Törnquist (Vfb)
Göran Jepsson (Kv)
Carina Lindhe (Kv) (ordförande)
Torbjörn Skiöld (Kv)
Anne-Christin Ohlsson (Kv)
Jan Holmerup (Kv)
Birgitta Delring (Kv)
Tommy Rosenberg (Sd) (vice ordförande)

ersättare:
Sven Jönsson (Vfb)
Nathalie Andersson (Vfb)
Magnus Ekbladh (Vfb)
Jonny Grimbe (Vfb)
Morgan Levin (Kv)
Marianne Asklund (Kv)
Carl-Gustaf Ohlson (Kv)

begravningsombud för dig som inte är medlem i Svenska Kyrkan:
Bengt Nilsson
070-3532362​
bengtga.nilsson@telia.com