Foto: Magnus Aronson /Ikon

Regnbågsgudstjänster

Sedd, känd, älskad.

En regnbågsgudstjänst är en gudstjänst som vänder sig till dem som av inte riktigt hittat till de vanliga gudstjänsterna inom Svenska kyrkan, som primärt tillhör HBTQI-gemenskapen samt till deras närstående och allierade. Alla andra kyrkobesökare är också välkomna! Det ska dock vara ett safe space, en trygg och accepterande plats.

Innehållsmässigt liknar en regnbågsgudstjänst en traditionella gudstjänst där vi aktivt använder ord, musik och psalmer som är HBTQI-inkluderande. Vi använder regnbågsflaggan för att signalera att det är en regnbågsgudstjänst. En regnbågsmässa är en regnbågsgudstjänst med nattvard. 

 

Mångfaldsvision

Som kyrka vill vi inte göra skillnad på hur vi värderar och behandlar människor utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religionstillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell identitet eller ålder.