Tre kvinnor runt ett bord. Lappar med bokstäver på bordet.
Foto: Kent Pettersson

När läskoden knäcks

Varbergs församling bedriver den här verksamheten med praktikanter och praktisk SFI just för att göra vad som går för att fler ska få ett bättre liv.

– Vi fortsätter verksamheten som innan men tänk på att hålla avstånd och inte vara på platser med mycket folk, säger diakonen Daniel Kullenberg.

Han pratar tydligt och långsamt med ett ganska enkelt språk för att alla ska förstå. I de två rummen som är sammankopplade av en öppen dubbeldörr sitter det människor med blandad bakgrund och fikar. Många av dem är nyanlända till Sverige eller har varit här i några år men har inte lärt sig så bra svenska och det är viktigt att de också förstår Daniels instruktioner hur vi ska agera i corona-tider. Han står i dörröppningen mellan lokalerna och informerar.

Öppet välkomnande

Kom in, ta kaffe och ett varmt välkomnande tillintetgjorde mitt försök till en diskret entré. En av praktikanterna påminner mig om när jag var där och tog ett kort när hon var ny i verksamheten. Då kunde vi inte prata med varandra för hon kunde ingen svenska. Nu går det bra och vi diskuterar skillnaden mellan kopp och mugg, och vad det är för skillnad mellan trevlig och snäll. Det är inte så enkelt att förstå. Då var det bara tre personer i verksamheten. Nu är det upp mot 20 personer. Nu heter verksamheten Bryggan och kvinnan bakar bröd med samma glädje som första gången jag träffade henne.

När fikat är klart går Lisbeth Olsson och två kvinnor in i ett annat rum. De två kvinnorna går praktisk SFI vilket innebär att dagen delas mellan att lära sig svenska och att göra praktiska saker, till exempel att sy eller baka.

– Många som kommer hit kunde inte läsa eller skriva alls innan de kom till Sverige.

Kan äntligen läsa

En av kvinnorna visar och försöker berätta hur hon använde tumavtryck för att skriva under papper i Etiopien. Nu försöker de att lära sig svenska samtidigt som de lär sig att läsa och Lisbeth lär dem.

– Jag gör det här för att jag tycker att det är så roligt. Har jobbat i skolan som lärare i 46 år innan jag blev pensionär. Nu får jag vara med här. Det är en stor glädje att vara med när de knäcker läskoden.

Återupprätta människor

Att lära sig läsa och det svenska språket är en viktig del i att bli en del av samhället och kvinnorna vill verkligen bli det. De är så glada när de kommer hem och kan visa sina framsteg för sina barn. En av kvinnorna har en son som är elva år och hon berättar hur han har lärt sig svenska och engelska. Och hon vill också lära sig.

Varbergs församling bedriver den här verksamheten med praktikanter och praktisk SFI just för att göra vad som går för att fler ska få ett bättre liv. Praktisk SFI sker i samarbete med Helsjöns folkhögskola och Varbergs kommun. För en del handlar det om att komma tillbaka till arbetet efter sjukskrivning eller lång tids arbetslöshet, för en del handlar det om att lära sig att leva i ett helt annat samhälle med ett annat språk än de har gjort under större delen av sitt liv. Lisbeth är bara en av de många ideella medarbetare som gör den här verksamheten möjlig. 

Av Kent Pettersson
Artikeln är publicerad i Vaer med 2020 nummer 4.

En man och ett barn som leker tillsammans.

Artiklar

Berättelser från vardag och verklighet som speglar livet.

Arbetsträning och praktik

Många människor är utanför arbetsmarknaden på grund av ohälsa eller andra orsaker, till exempel att de är nyanlända i Sverige.