Foto: Alex & Martin /Ikon

Konfirmation - tre alternativ

Varbergs församling erbjuder tre olika alternativ för den som vill konfirmeras. Innehållet är ungefär de samma, skillnaden är tiden och upplägget.

Terminskonfirmander utan läger

Start onsdag 7 okober 15:30-17:30 i församlingshemmet på Sveagatan 24. Föräldramöte samma dag 18:00

Konfaträffar: Onsdagar 15:30-17:30 i församlingshemmet. Tiderna kan anpassas lite om det finns önskemål om det. Under året blir det 4 träffar på helgerna.
- Söndag 11 oktober 11:00-17:00.
- Lördag 14 november 10:00-15:00.
- Lördag 6 februari 10:00-15:00.
- Söndag 18 april 11:00-17:00.

Konfirmation: Lördag 29 maj 2021 14:00 i Varbergs kyrka

Präst: Rebecca Kullenberg, 0340-81 315, SMS 0702-11 47 20  
Skicka e-post till Rebecca. 

Terminskonfirmander med läger och helgträffar

Startar i oktober.

Konfaträffar: En söndag i månaden 11:00-16:30 i Sollyckans kyrka.

Läger: 13-15 november 2020 och 7-9 maj 2021

Konfirmationshelg: 21-23 maj 2021 med konfirmation 22 maj.

Ledare: Linda Torstensvik, församlingsassisten, 0340-81 332
Skicka e-post till Linda.


Sommarkonfirmander

Upptakt vid advent.

Konfaträffar: Några träffar under vintern.

Sommarträffar: Vi ses 28 juni till 9 juli, i Apelvikshöjds kyrka, men vi börjar med ett läger, se nedan. 

Läger: Ett helgläger i mars/april samt ett sommarläger 21-24 juni längre läger under sommarperioden.

Konfirmationshelg: 10 och 11 juli.

 

Frågor om terminskonfirmander med veckoträffar, kontakta:

Rebecca Kullenberg

Rebecca Kullenberg

Varbergs församling

Präst

Mer om Rebecca Kullenberg

Ansvarar för Varbergs kyrka.

Frågor om terminskonfirmander med söndagsträffar, kontakta:

Linda Torstensvik

Linda Torstensvik

Församlingsassistent

Mer om Linda Torstensvik

...i Sollyckans kyrka med ansvar för äldre barn och ungdomar. Har konfirmandgrupper, WWJD-grupp, ungdomsgrupp och söndagsskola. Linda är även ansvarig för församlingens arbete på skolor.

Frågor om sommarkonfirmanderna, kontakta:

Gabriella Henning

Gabriella Henning

Församlingspedagog

Mer om Gabriella Henning

Gabriella har sitt kontor i Apelvikshöjds kyrka och arbetar mest med barn och ungdomar.

Ledare och faddrar

Unga frivilla ledare och faddrar är en viktig del av vårt konfirmandarbete. De är med för att skapa god stämning och hjälpa konfirmanderna under året samtidigt som det är ett sätt för dem att växa. 

Ytterligare personal är också med under konfirmandåret.