Foto: Alex & Martin /Ikon

Konfirmation - tre alternativ

Varbergs församling erbjuder tre olika alternativ för den som vill konfirmeras. Innehållet är ungefär de samma, skillnaden är tiden och upplägget.

Vinterkonfirmander vardag

Vi träffas vardageftermiddagar troligtvis onsdagar och 3 eller 4 tillfällen på lördagar. Troligt med en frivillig övernattning i samband med en av vårens lördagar.
Start i oktober och Konfirmation 14 maj 2022

Fågor: Rebecca Kullenberg, 0340-81 315, SMS 0702-11 47 20  
Skicka e-post till Rebecca. 

Vinterkonfirmander helg

Vi ses en söndageftermiddagar i månaden och har två helgläger.
Start augusti/september och konfirmation 21 och 22 maj 2022

Frågor: Linda Torstensvik, församlingsassisten, 0340-81 332
Skicka e-post till Linda.

 

Sommarkonfirmander

Vi ses en första gång i slutet av november, åker på ett helgläger under våren och ett längre läger innan midsommar (4 dygn). Efter midsommar ses vi under två veckor i Varberg.
Konfirmantion 9-10 juli 2022

Frågor: Gabriella Henning, församlingspedagog
0737-73 93 84, Skicka e-post till Gabriella

 

Frågor om vinterkonfirmander vardagar, kontakta:

Rebecca Kullenberg

Rebecca Kullenberg

Präst

Mer om Rebecca Kullenberg

Ansvarar för Varbergs kyrka.

Frågor om vinterkonfirmander helg, kontakta:

Linda Torstensvik

Linda Torstensvik

Församlingsassistent

Mer om Linda Torstensvik

...i Sollyckans kyrka med ansvar för äldre barn och ungdomar. Har konfirmandgrupper, WWJD-grupp, ungdomsgrupp och söndagsskola. Linda är även ansvarig för församlingens arbete på skolor.

Frågor om sommarkonfirmanderna, kontakta:

Gabriella Henning

Gabriella Henning

Församlingspedagog

Mer om Gabriella Henning

Gabriella har sitt kontor i Apelvikshöjds kyrka och arbetar mest med barn och ungdomar.

Ledare och faddrar

Unga frivilla ledare och faddrar är en viktig del av vårt konfirmandarbete. De är med för att skapa god stämning och hjälpa konfirmanderna under året samtidigt som det är ett sätt för dem att växa. 

Ytterligare personal är också med under konfirmandåret.