Foto: Kent Pettersson

Blommor vid askgravar

Kyrkogårdsförvaltningen sköter och förvaltar rabatten så därför är privat plantering inte tillåten.

Vid gravvården,stenen, får man gärna smycka med en vas för snittblommor samt med en gravlykta på pinne. En vinterkrans kan också läggas nedanför gravvården om så önskas. 

All övrig smyckning är otillåten. 

Kyrkogårdsförvaltningen informerar gravrättsinnehavaren om bestämmeleserna vid upplåtelse av askgravplatsen. 

Om du har några frågor om det här så ring oss gärna så svarar vi på dina frågor. 

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon: 0340-81 400. Gravskötsel och liknande ärenden. Se här för öppettider och övriga kontaktuppgifter.