Biskopsmöte i Göteborg 22-23 januari 2020
Foto: Torgny Lindén /Ikon

Biskoparnas uttalande kring pandemin

Vid biskopsmöte 16 november 2020 gjorde biskoparna ett gemensamt uttalande om hur Svenska kyrkan och dess församlingar och pastorat bör agera i den rådande situationen.

I enlighet med de bestämmelser som gäller från den 24november 2020 ger vi följande gemensamma råd och rekommendationer:

  • Värna den diakonala omsorgen.
  • Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max 8 personer närvarande, exklusive medverkande. Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt.
  • Ge fortsatt möjlighet till dop och vigsel, med max 8 personer närvarande, exklusive medverkande. Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt. Håll kontakt med de som av olika skäl vill skjuta upp.
  • Ge fortsatt möjlighet till begravning med max 20 personer närvarande exklusive medverkande. Medverkande utöver de 20 bör innefatta så få personer som möjligt.
  • Håll kyrkorna öppna, gärna med präst/diakon på plats i möjligaste mån.
  • Låt kyrkklockor ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön.

 

Varbergs församlings agerande

Varbergs församling anstränger sig för att följa de rekommendationer och råd som kommer från myndigheter och biskopar utifrån de förutsättningar som finns i Varberg.