Foto: Magnus Aronson /Ikon

Körsång och musik

Vi sjunger och spelar gärna! Du vill förstås vara med?

Sång och musik i Varabygdens församling

I gudstjänsten är sången och musiken vårt gemensamma uttryck för bön och lovsång där musiken förstärker det talade ordet. I detta har körerna en särskild och viktig uppgift.

Att sjunga är att leva!

Körsång är en av Sveriges största folkrörelser.

Drygt 650 000 personer sjunger i en kör varje vecka. Många körsångare vittnar om att sången betyder mycket för det egna välbefinnandet, dels att få uttrycka sig med sin röst och dels att göra det i gemenskap med andra. Gud har nog lagt något särskilt av läkedom för kropp och själ i sång och musik, för vi mår så gott av det! 

Vill du vara med i någon av våra körer? Se kontaktperson och kontaktlista längst ner!